© Stichting Mantelzorg en Dementie

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.
Bron: Alzheimer Nederland

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Leren van dementie

Ieder mens is uniek en gaat op een eigen wijze om met dementie. Mensen met dementie hebben al een heel leven achter zich en hebben vaak zelf manieren gevonden om met de belemmeringen die de ziekte oplevert om te gaan. Dit kun je al coping strategieën noemen: manieren van omgaan met de ziekte. Zoals iemand die blind is andere vaardigheden ontwikkelt om het niet zien te compenseren, zo ontwikkelen mensen met dementie ook nieuwe vaardigheden. De intuïtie van mensen met dementie wordt bijvoorbeeld sterker. Ook de zintuigen worden verder ontwikkeld.

Mantelzorg & Dementie gaat uit van de visie dat leren van dementie van (ondersteuners van) mensen met dementie vraagt om een nieuwsgierige houding, waarin verwondering en flexibiliteit een belangrijke rol spelen. Bij Mantelzorg & Dementie gaat de aandacht uit naar het (verder) ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die de authenticiteit, autonomie, eigenwaarde en ervaringen van zin en plezier voor zowel deelnemers als werknemers bekrachtigen.

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Hoe herken ik dementie?

In het begin vallen vooral geheugenproblemen op, in een latere fase wordt duidelijk dat het niet om ouderdomsvergeetachtigheid gaat omdat de ziekte effect heeft op verschillende levensgebieden. Als het korte termijngeheugen niet meer werkt kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer graag alleen de deur uit gaat omdat je je de weg niet goed herinnert. Waar iemand vroeger erg van lezen hield kan die activiteit wegvallen omdat je gemakkelijk de draad kwijt raakt tijdens het lezen. Een ander voorbeeld is dat ook het innemen van medicijnen, het avondeten, of lichamelijke verzorging erbij in gaan schieten. Wanneer u een vermoeden hebt van dementie bij uzelf of een naaste dan kunt u voor meer informatie terecht bij:

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Training organisaties

Organisaties die op zoek zijn naar informatie over dementie kunnen een training aanvragen bij Mantelzorg & Dementie. De training duurt drie uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Korte presentatie Mantelzorg & Dementie
  • Wat is dementie? Signalen: hoe herken je het, wat te doen?
  • Omgaan met (mensen)met dementie
  • Wat kun je leren van mensen met dementie?!

Neem voor meer informatie over de training contact op met een van onze medewerkers.

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Pakket voor scholieren

Mantelzorg & Dementie heeft een pakket ontwikkeld dat jij kunt gebruiken als je een spreekbeurt wilt houden over dementie of als je nieuwsgierig bent naar wat dementie is omdat iemand die je kent dit heeft. Voor leraren in het basisonderwijs is er de mogelijkheid een van onze professionals te raadplegen en eventueel uit te nodigen.

Ben je geïnteresseerd in het scholierenpakket? Neem even contact met ons op.