Disclaimer

De Stichting Mantelzorg & Dementie sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze web site. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door de stichting worden gewijzigd.

De informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Stichting Mantelzorg & Dementie omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.
Zie ook de pagina Copyright en Privacy.