Copyright

Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn door Mantelzorg & Dementie gemaakt met toestemming van de erop afgebeelde personen. Deze foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van Mantelzorg & Dementie en mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de van Mantelzorg & Dementie.

Privacy

De Stichting Mantelzorg & Dementie (SM&D) belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers. Volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een zorgvuldig privacy-beleid ontwikkeld, dat gedetailleerd beschrijft hoe SM&D met deze gegevens omgaat.

Daarnaast is een korte privacyverklaring geformuleerd dat een basis legt voor het Privacybeleid van Mantelzorg & Dementie. Een verklaring die als uitgangspunt dient voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Het toestemmingsformulier, privacyreglement en klachtenreglement kunt u opvragen bij onze organisatie.

Alle op deze website afgebeelde personen hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s, volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te downloaden en voor eigen publicaties aan te wenden.

Privacyverklaring Stichting Mantelzorg en Dementie (M&D)

M&D biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Ontmoetingscentra in de stadsdelen West en Nieuw West. M&D belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: deelnemers, vrijwilligers, en medewerkers. Een zorgvuldig privacybeleid dat gedetailleerd beschrijft hoe M&D met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis.

Deze korte Privacyverklaring legt een basis voor het privacybeleid van M&D, en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Om goede zorg te kunnen verlenen wordt informatie van u bewaard. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, wat je telefoonnummer is en je geboortedatum. Dit zijn persoonsgegevens en deze gegevens bewaren wij in het zorgdossier.

Wat mogen wij?

In de wet staat precies wanneer we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij houden ons aan die wet. Volgens de wet mogen we deze gebruiken:

  • als wij je gegevens nodig hebben om jou de zorg te geven die we hebben afgesproken.
  • als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken.
  • als we met jouw gegevens onze zorg kunnen verbeteren (zoals onderzoek).
  • Als het in jouw belang is.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan andere instanties als daar een wettelijke verplichting toe is of wanneer dit nodig is voor de betaling van de zorg door uw zorgverzekeraar en gemeente. Wanneer andere instanties worden ingeschakeld voor uw zorg, worden alleen uw gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor het bieden van de zorg.

Als je ons eerder toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken, maar je wilt dat nu niet meer, dan kun je dat samen met je activiteitenbegeleider regelen. Dit kan alleen als M&D jouw gegevens niet nodig heeft om jou zorg te kunnen geven. Als je geen zorg meer van ons krijgt, mogen wij de gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. Daarna halen we je gegevens veilig weg. Wij beschermen jouw gegevens, zodat iemand ze niet verkeerd kan gebruiken of stelen. Ook zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen maar gezien worden door mensen die ze nodig hebben om jou te helpen. Bijvoorbeeld de activiteitenbegeleider. Als we met een andere instelling samenwerken dan geven we hen ook gegevens over jou. Dat zijn alleen de gegevens die ze nodig hebben. We spreken met ze af dat ze jouw gegevens net zo goed beschermen als wij dat doen. 

Wat mag jij?

Volgens de wet heb je ook rechten. Die noemen we hier:

  • Je mag zien wat wij allemaal over jou hebben opgeschreven in het zorgdossier.
  • Als we iets verkeerd hebben opgeschreven, mag je dat laten verbeteren.
  • Je mag vragen of we gegevens van jou weghalen. Dat mag alleen maar voor gegevens die we niet voor een wet hoeven te bewaren.
  • Je mag zeggen dat wij je gegevens naar een andere organisatie moeten sturen. Dat kan bijvoorbeeld als je ergens anders zorg gaat krijgen.

Contactgegevens voor vragen en/of klachten

Misschien kom je er met je begeleider niet uit. Als dat zo is dan kun je contact opnemen met de Directie Stichting Mantelzorg en Dementie of met de Raad van Toezicht.

Ben je dan nog niet tevreden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 088-1805250.

Het toestemmingsformulier, privacyreglement en klachtenreglement kun je opvragen bij administratie@smend.nl