Copyright

Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn door Mantelzorg & Dementie gemaakt met toestemming van de erop afgebeelde personen. Deze foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van M&D en mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&D.

Alle op deze website afgebeelde personen hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s, volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te downloaden en voor eigen publicaties aan te wenden.

Privacyverklaring Stichting Mantelzorg en Dementie (M&D)

M&D belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers.

Om goede zorg te kunnen verlenen bewaren wij informatie van u, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Deze gegevens bewaren wij in het zorgdossier.

Wat mogen wij?

In de wet staat precies hoe en wanneer we uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij doen dat uitsluitend in de volgende situaties:

  • Als wij uw gegevens nodig hebben om u de zorg te geven die we hebben afgesproken.
  • Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken.
  • Als we met uw gegevens onze zorg kunnen verbeteren (zoals onderzoek).
  • Als het in uw belang is.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan andere instanties als het wettelijk verplicht is, of wanneer het nodig is voor de betaling van de zorg door uw zorgverzekeraar en gemeente. Wanneer andere instanties worden ingeschakeld voor uw zorg, worden alleen gegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor het bieden van de zorg.

Als u ons eerder toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, maar u wilt dat nu niet meer, dan kunt u dat samen met uw activiteitenbegeleider regelen. Dit kan alleen als M&D uw gegevens niet nodig heeft om u zorg te kunnen geven. Als u geen zorg meer van ons krijgt, mogen wij de gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. Daarna halen we ze veilig weg. Wij beschermen uw gegevens, zodat niemand ze verkeerd kan gebruiken of stelen. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen maar gezien worden door mensen die ze nodig hebben om u te helpen, zoals de activiteitenbegeleider. Als we met een andere instelling samenwerken, dan geven we hen uitsluitend gegevens die ze nodig hebben en spreken af dat ze deze net zo goed beschermen als wij dat doen.

Wat mag u?

Volgens de wet hebt u de volgende rechten:

  • U mag zien wat wij allemaal over u hebben opgeschreven in het zorgdossier.
  • Als we iets verkeerd hebben opgeschreven, mag u dat laten verbeteren.
  • U mag vragen of we gegevens die we niet voor een wet hoeven te bewaren van u weghalen.
  • U mag zeggen dat wij uw gegevens naar een andere organisatie moeten sturen, bijvoorbeeld als u ergens anders zorg gaat krijgen.

Contactgegevens voor vragen en/of klachten

Komt u er met uw begeleider niet uit, neem dan contact op met het secretariaat via info@smend.nl of 06-43437349 (ma t/m vr). Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is de privacyverklaring.
Het volledige privacyreglement staat hier
Hoe we omgaan met met datalekken is te lezen in de procedure Datalek melden en afhandelen in te zien via deze link.