© Stichting Mantelzorg en Dementie

Organisatie

Mantelzorg & Dementie is er voor iedereen die te maken heeft met dementie en/of gevoelens van eenzaamheid. Wij bieden ondersteuning op basis van de visie van de Ontmoetingscentra. Deze is ontwikkeld door het VUmc.
Lees verder over de visie van de Ontmoetingscentra 

Mantelzorg & Dementie biedt ruimte voor ontmoeting in een ongedwongen setting. Voorbeelden van ondersteuning die wij bieden: ontmoetingscentra, casemanagement, een inloopspreekuur, telefonische ondersteuning, gespreksgroepen, ontspannen en gezellige middagen voor mantelzorgers, uitstapjes met een kleine groep, naar bijvoorbeeld een museum of concert. Mensen met dementie en hun naasten zijn welkom. Mantelzorg & Dementie heeft zes locaties verspreid over Amsterdam-West en Nieuw-West.

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Filosofie | Missie

Mantelzorg & Dementie zet zich in voor het welzijn van mensen met dementie, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Mantelzorg & Dementie ondersteunt mensen met dementie zodat zij zo lang mogelijk op een verantwoorde en plezierige wijze zelfstandig kunnen wonen.

Dit doen wij via ontmoetingsgroepen, gespreksgroepen en vrijwilligersfuncties die aansluiten op de behoeften en kwaliteiten van mensen met dementie, mantelzorgers, stagiairs en mensen die (weer) aan het werk willen. Mantelzorg & Dementie biedt ruimte voor ontmoeting in een veilige omgeving waar ruimte is voor eigen inbreng en waar betekenis en humor kleur aan de dag geven.

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Filosofie | Visie

Liefdevolle aandacht, nieuwsgierigheid en humor staan bij Mantelzorg & Dementie centraal. Mantelzorg & Dementie werkt met een vast team van professionals, aangevuld met vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiaires. Deze ‘professionals in spe’ hebben door hun (leer)doelen, jongere leeftijd, culturele achtergrond en nieuwsgierigheid een duidelijke meerwaarde voor de vitaliteit en dynamiek in de groep.

De ontmoetingscentra zijn gesitueerd in de wijk zodat de deelnemers zowel lotgenoten als buurtgenoten kunnen ontmoeten. Onze locaties liggen altijd dichtbij een groene omgeving, wandelen is een terugkerende activiteit, die betrokkenheid bij seizoenen en de buurt waarborgt. Tegelijkertijd is deze aanpak gericht op het de-stigmatiseren van dementie en ondersteunt deze manier van werken het gemeentelijke beleid gericht op de ‘Dementievriendelijke samenleving’.

De werkwijze van de Amsterdamse Ontmoetingscentra is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt ondersteuning geboden aan mensen met milde tot ernstige geheugenproblemen die nog thuis wonen en aan de mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich hebben genomen.

Wij werken aan de hand van de visie van de Ontmoetingscentra, dat betekent dat wij werken vanuit het Adaptatie-Copingmodel. Dit model neemt de veranderingen en onzekerheden in het leven van mensen met dementie als uitgangspunt om vervolgens te kijken naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Mantelzorg & Dementie helpt deelnemers en mantelzorgers deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Kwaliteit

Binnen Mantelzorg & Dementie willen wij voldoen aan wet,- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen vanuit de branche. Daarom hebben wij al sinds januari 2015 een kwaliteitscertificaat (HKZ). Naast de jaarlijkse controle op basis van de eisen van het HKZ certificeringsschema wordt bij Mantelzorg & Dementie ook gecontroleerd of wij voldoen aan de eisen vanuit de WMO. De raad van toezicht werkt nauw samen met de directie en ook zij houden toezicht op kwaliteit en veiligheid. Jaarlijks kijkt de accountant mee met de bedrijfsvoering.

Uiteraard willen we ook graag input vanuit de deelnemers en de mantelzorgers. Zo hebben we tevredenheid enquêtes uitgevoerd en staat de mantelzorggespreksgroep twee maal per jaar in het teken van beleid. Ook de medewerkers van Mantelzorg & Dementie kijken twee maal per jaar mee met beleid. De resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken zijn weer input voor verbeteringen. Mantelzorg & Dementie hanteert daarvoor een verbetercyclus (PDCA).

HKZ certificaat Mantelzorg & Dementie

© Stichting Mantelzorg en Dementie

Werken bij

Mantelzorg & Dementie werkt met een team waarin jong en oud en verschillende culturen met plezier samenwerken. Wij doen dat samen, als veelzijdig team van professionals, vrijwilligers, stagiairs en doorstromers vanuit één gedeeld ideaal: Wij staan voor een samenleving waarin ieder mens telt en waarin mensen samen van het leven kunnen genieten en voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. Ben je nieuwgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via de gegevens op de contactpagina.

Organisatie Mantelzorg & Dementie

Bestuurder/directeur
Drs. Iris Luijendijk is oprichter en bestuurder/directeur van de stichting.

Programma Coördinator
Johannes Smeets

Stafmedewerker Kwaliteit
Sophie Lochtenberg

Coördinator Netwerk Dementie W/NW/C
Rikke Komen

Coördinator Meldpunt Casemanagement Dementie
Mylene de Widt

Casemanager
Mylene de Widt
Corine Khennane

Secretariaat
Ellis van Hal
Yvonne van Ingen
Lucienne van Kampen

Coördinator Nieuw West
Fatima Abbassat

Het dagelijkse team op de ontmoetingsgroepen bestaat uit de volgende activiteitenbegeleiders:
Sevcan Aktas
Ganesh Al
Ouardia Arhou
Hanifa Bourakba
Liselore Bulens
Samira Ettoumi
Hella Hendriks
Jiska Kopmeiners
Lotje van der Linden
Claudia Musson
Martine van Rijswijk
Andrea Stuyfersant
Wennie Thijs
Irma Verkruisen

De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen, waarvan twee keer tevens met de bestuurder en bestaat uit de volgende leden:
Drs. Bart Blaauw, voorzitter en tevens werkzaam als sociaal geriater bij Cordaan.
Drs. Daan Muusers, econoom.
Dhr. Tom Crouse, oprichter/directeur van Vertroetel je ouders.