Hoe wordt de zorg geregeld en betaald?

Kosten die u maakt in verband met de dementie zijn geregeld in drie verschillende wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

  • Vanuit de Zorgverzekeringswet worden de reguliere kosten bij ziekte vergoed, zoals de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. U heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar. Als uw wilt weten welke kosten vergoed worden door uw zorgverzekering kunt u dat teruglezen in de polis of bellen met uw zorgverzekeraar.
  • In de Wet Maatschappelijke Ondersteuningis geregeld dat de gemeente er zorg voor draagt dat mensen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarbij kunt u denken aan begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke hulp of  logeren in een logeerhuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Buurtteam bij u in de buurt.
  • Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)wordt zorg vergoed voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daar kunt u gebruik van maken als de dementie van uw naaste ver gevorderd is. Om in aanmerking te komen voor deze vergoedingen dient er een indicatie te worden afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ vindt u meer informatie. Uw casemanager dementie helpt u bij het aanvragen van de indicatie.

Ik wil het liefst zelf de zorg voor mijn naaste organiseren met mensen waar ik zelf voor kies. Hoe doe ik dat?

Een afweging die u kunt maken is om het beschikbare budget vanuit de WMO en/of de WLZ zelf te beheren met een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt dan zelf de mensen uitkiezen die voor uw naaste zorgen en hen betalen voor de zorg en begeleiding van uw naaste met dementie. Een PGB kan zowel vanuit de WMO (gemeente) als de WLZ aan u toegekend worden. Als u dit overweegt is het goed u te laten adviseren door een medewerker van het buurtteam, uw casemanager dementie of een gecertificeerd mantelzorgmakelaar. Er komt namelijk best veel bij kijken.

Reizen met het gewone openbaar vervoer lukt niet meer. Welke mogelijkheden zijn er verder?

  • De gemeente Amsterdamheeft een aantal voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, zoals een parkeervergunning, bijdrage aan het openbaar vervoer en een mantelzorgpas.
  • Als u niet met het reguliere openbaar vervoer kunt reizen kunt u een pas aanvragen voor Aanvullend Openbaar Vervoer(AOV) bij de gemeente Amsterdam.
  • Als u deze pas toegekend heeft gekregen kunt u gebruik maken van de diensten van RMC, die u vervolgens van deur tot deur brengt.